Deutschland, Dresden
  Dorn­blüth­strasse 19

Mo, Die, Do, Fr: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
  Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr
  Mittwoch Ruhetag

+49 (351) 31 09 120


Potápĕní v Miltizi

cz k Potápĕní v Miltizi, přihláškové formality

Předpoklady:

Mít s sebou poukázku k potápĕní se v jeskyních jedné z uznaných organizacích jako IANTD,NACD,NSSCDS,GUE,PATD,PROTEC,TDI.

Přihláška k daným termínům se podává zásadnĕ písemnĕ, nejlépe per mail. Telefonicky se můžou zodpovídat krátké otázky, ale vše obchodní je nutné jen písemnou formou. Přihláška je platná až po obdržení zálohy na našem kontu. Pokud poplatek neobdržíme do dvou týdnů od přihlášky, bude tato z naší strany stornovaná. Z naší strany nemáme zásadnĕ zájem o paušální přihlášení skupin. V přihlášce se musí objevit všechna jména jednotlivých potápĕčů. A to z tĕchto důvodů:

Za prve chceme zabránit tomu, aby se tĕch stejnĕ tak už málo míst dále prodávalo skrze "jiné obchodníky". To vede neodvratnĕ ke vstoupání cen. To by bylo špatné pro všechny potápĕče. Také jsme si v posledních letech zjistili, že se jeskynního potápĕní zůčastnili "náhradní potápĕči", i přes jinak nahlášená jména. Skoro pokaždé to byli právĕ tito "náhradníci", kteří své potápĕčské řemeslo ne právĕ virtuósnĕ ovládají. Resultátem je pak špatná viditelnost, která ty ostatní potápĕče nepotĕší a není vhodna penĕz.

Na místĕ:

Nasazený potápĕčský vedoucí (Surfacemanager)

  • Vede seznam přítomných potápĕčů a hostů. Kontroluje korektní přihlášku, potápĕčský deník- a kvalifikaci a je příslušný za kontrolu placení.
  • Určí skupiny po ujednání s potápĕčským týmem.
  • Skupiny se pak u vedoucího ohlásí, když se jdou potápĕt a když pak ponor ukončí.
  • Poučí a vysvĕtlí potápĕčům, co jim není jasné. V oblasti nad vodou se na hlavĕ nosí helmy. Potápĕči mají privileg vstoupit do hlavní štoly i bez důlního průvodce. Jiné cesty se nesmí používat kvůli ochranĕ netopýrů a kvůli bezpečí. Kdo má s sebou dĕti, musí zaručit, aby je nĕkdo hlídal.

A dále:

Je zakázáno kouřit a zadĕlávat si oheň. Pro nutnou potřebu se používá k tomu určené sociální zařízení před vstupem do dolu. Při nedodržování tohoto pravidla nastane vyloučení z jeskynĕ. Psům je vstup zakázán.

Poznámky k potápĕní

Jeskynní výcvik

Výcvik jeskynního potápĕní se musí prvem přihlásit a smluvit. Až potom se výcvik může v omezeném obvodu a času dovolit.

Foto/Film

Bohužel existuje jen málo potápĕčů, kteří, když fotografují, umí se přitom i správnĕ vyvážit. Proto si každý fotográf či filmař má dobře zvážit, jestli se on radĕji jen potápí a kochá se krásou okolí a nezničí to, co je přitom vlastnĕ předmĕtem „jeho lásky".

Scooter

Zásadnĕ ne! Malé vyjímky existují a to ke konci sezóny(březen, duben) a to pak jen v nedĕli v poledne.

Nutná potřeba při potápĕní

Prosím nepoužívejte urinátory vašeho potápĕčského obleku, voda v jeskyni je stojatá, necirkuluje. Kdo to ale už před potápĕním plánuje, myslete na to, použité kondomy patří do koše a ne do tmavých kout jeskynĕ. Obec Miltiz má své problémy s kvalitou vody pro svůj bazén (bakterielní znečištĕní). A v případĕ důkazu znečištĕní vody ze strany potápĕčů, byla by to pro obci lehká vĕc, zakázat to potápĕní vůbec. Plenky jsou už vhodnĕjší. Bohužel jsou i tímto pádem odpatkové koše před vstupem do jeskynĕ často přeplnĕné. To vede k pravidelnému zvýšení cen za vyprázdnĕní tĕchto popelnic, což jsme zatím ale ještĕ na potápĕče neuložili. Proto: radĕji si veškeré odpadky vzít zase s sebou a sami je patřičnĕ odstranit.

Rebreather
Není povoleno!

Peter Panitz
října 2016

Firmenevent Schnuppertauchen

D I E etwas andere Firmenfeier - wir organisieren für Sie einen Unterwasserausflug - Profis begleiten Sie und Ihre Mitarbeiter - die feuchtfröhliche Firmenfeier die einen T I E F E N Eindruck hinterlässt

Kontakt:

Tauchtreff Dresden
Dorn­blüth­strasse 19
01277 Dres­den
Phone: +49 (351) 31 09 120
Fax: +49 (351) 31 09 120
Email:

Öffnungszeiten: Mo, Die, Do, Fr: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr Mittwoch Ruhetag

Es besteht auch außerhalb der Ladenbesetzung die Möglichkeit, über Mails Anfragen und Wünsche zu äußern oder ihr benutzt den Anrufbeantworter.

Was bieten wir?

Tauchausbildungen nach internationalen Standards vom Schnupper- bis zum Höhlentauchen - Tectauchen - Tauchreisen - Events - Tauchshop - Equipmentverleih Wartung - Service - Atemregler Revision . . .